Demokracia pre Slovensko 21. storočia

Autor: Ján Onderčanin | 16.3.2018 o 11:36 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  104x

Čo je nie v poriadku na dnešnej demokracii? Úradnícke posty by mali byť prideľované na základe schopností jednotlivca a nie podľa politickej príslušnosti Tečúca demokracia je demokratický model vhodný pre dnešnú spoločnosť.

V roku 1883, dva roky po vražde prezidenta Jamesa A. Garfielda , Spojené štáty americké prijímajú „Pendleton Civil Service Reform Act“ inšpirovaný britským meritokratickým systémom. Tento zákon stanovuje, že správne posty by mali byť prideľované na základe schopností jednotlivca a nie podľa politickej príslušnosti. Zároveň tento zákon zakazoval vyhodenie alebo zosadenie úradníka z politických dôvodov. Naša „slovenská“ demokracia v minulom storočí, nás doviedla len k fašistickému, komunistickému a mafianskému štátu, preto je namieste občianska požiadavka na jej reformu.

Čo je nie v poriadku na dnešnej demokracii?

Aj keď existuje veľa rôznych foriem demokracie, jedinými dvoma, ktoré sa dnes používajú, sú priama demokracia a reprezentatívna demokracia (a hybrid medzi nimi).

Priama demokracia: Voliči sú priamo zapojení do rozhodovania štátu. Voliči vyjadrujú svoje názory neustálym hlasovaním o otázkach. Priama demokracia ponúka občanom plnú kontrolu, zodpovednosť a rovnosť. Smutné je že, priama demokracia sa nemení, hlavne kvôli racionálnej neznalosti, zbavovaniu sa práv a kvôli neustále sa zvyšujúcemu zoznamu problémov, ktoré vyžadujú pozornosť voličov, ako komunita rastie. Pre voličov je jednoducho nepraktické, aby boli informovaní o všetkých otázkach, pretože buď nemajú čas, túžbu alebo odbornosť. To zase vedie k nízkej účasti voličov a nízkej celkovej spokojnosti voličov v komunite. Priama demokracia vo svojej čistej forme jednoducho nie je možná pre väčšie spoločenstvá.

Reprezentatívna demokracia: Najčastejšie používaná forma demokracie zahŕňa odovzdanie hlasovacieho práva zástupcom, ktorí konajú v jej mene pri rozhodovaniu. Zástupcovia sú zvyčajne (povedzme radšej, dúfajme) odborníci v oblasti, kde sú ochotní slúžiť a zastupovať záujem komunity v štátnom orgáne (napríklad v parlamente). Reprezentatívna miera jednotlivých skupín obyvateľstva môže byť dodržaná, ale zvolení delegáti nedokážu najlepšie slúžiť občanom pre ich najlepší záujem. Problémov s reprezentatívnou demokraciou je veľa, ale zhrniem len 3 hlavné problémy:

Po prvé, občania sa obmedzujú na hlasovanie zástupcov obmedzeného súboru kandidátov, ktorí často nesúhlasia s ich ideologickými názormi alebo záujmami. Väčšinu času sú voliči nútení vzdať sa svojich osobných preferencií a namiesto toho, musia hlasovať za kandidáta s najvyššou vyhliadkou na zvolenie. Toto výslovne vynecháva menšiny, ktoré strácajú schopnosť byť zastupované obhajcom ich názorov vo vláde. Okrem toho, je to jeden z hlavných dôvodov, prečo dnes mladšia generácia nemá záujem o politiku. Ak ste mladí a nikto nezdieľa vaše názory, jedinou možnosťou je protestovať a nehlasovať vôbec. Iba 20% hlasovania americkej mládeže vo veku od 18 do 29 rokov, vo voľbách v roku 2014, je toho veľmi silným príznakom.


Po druhé,zástupcovia sú len voľne viazaní zodpovednosťou za svoje konanie, počas ich funkčného obdobia vo zvolenom orgáne. Sľuby, ktoré uskutočnili počas volebného obdobia, sa nemusia tak plniť a väčšinou nie sú to nič iné, len návnada na oklamanie voličov. To vedie k "politike volebného cyklu", v ktorej sa volení zástupcovia snažia presvedčiť voličov pred nadchádzajúcou voľbou o svojej kompetencií zastávať delegáta voličov, buď zavedením nových návrhov, ktoré sú uprednostňované komunitou (ale s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú zavedené), alebo rozdávaním drahých predvolebných darov ( cestovanie zdarma, vianočné a iné príspevky k dôchodkom...)
A nakoniec, zastupiteľská demokracia môže viesť k korupcii, kvôli koncentrácii moci. Vzhľadom k tomu, že už nielen Spojené štáty sú považované za oligarchiu a i na Slovensku celý ponovembrový vývoj je dostatočným dôkazom toho, že reprezentatívna demokracia je plodnou pôdou pre korupciu a konflikty záujmov. Bez zmyslu pre zodpovednosť a bez zodpovednosti voči voličom, sa konanie v záujme najvyššieho straníckeho uchádzača stáva jednoduchšie, ako konanie v najlepšom záujme obyvateľstva.

Okrem týchto zjavných nedostatkov v priamej a reprezentatívnej demokracii je menej zrejmé, že volebný a hlasovací proces, ktorý sa dnes používa, je úplne zastaraný a nie je v súlade s dostupnou technológiou. Namiesto toho, aby bolo možné hlasovať bezpečne a pohodlne cez internet, voliči musia ísť do vzdialenej fyzickej volebnej miestností len, aby vyplnili papierové hlasovanie. To spôsobuje zbytočné zaťaženie voličov, čo môže viesť k tomu, že voliči jednoducho neprijmú úsilie o hlasovanie.

Paradoxne, toto je práve to, čomu sa demokracia snaží zabrániť. Názor každého občana sa musí počítať a mal by byť zahrnutý do kolektívneho rozhodovacieho procesu. Ale prekážky v hlasovaní, ktoré ešte stále existujú, zabraňujú tomu, aby sa to stalo.

Riešenie : Tečúca demokracia a prečo?

Teraz, keď máme lepšie pochopenie dnešných problémov demokracie a máme dobrý prehľad o tom, ako funguje tečúca demokracia, môžeme sa dostať do podrobností o veľkom "Prečo?". A čo je najdôležitejšie, musíme poskytnúť dôkaz o tom, prečo je tečúca demokracia, oveľa lepším riešením ako súčasný stav. Dúfam, že to dosiahneme so zoznamom najväčších vlastností a výhod tečúcej demokracie v porovnaní s priamou a reprezentatívnou demokraciou.

Tečúca demokracia je naozaj demokratická. Voliči majú možnosť buď hlasovať osobne alebo delegovať niekoho hlasovanie na iného. To je v ostrom kontraste s dnešnými demokraciami, kde sa užívatelia obmedzujú buď na to, aby neustále hlasovali za seba, alebo hlasovali za zástupcu raz za niekoľko rokov. V týchto dvoch modeloch sú voliči, buď zaneprázdnení druhom práce, ktorá vyžaduje podieľať sa, alebo sú úplne pohltení prácou pre vlastnú obživu a tak dostatočne nezahrnutí do rozhodovania svojej vlády. Tečúca demokracia dáva voličom slobodu rozhodovať o svojej úrovni angažovanosti, pričom môže si ju občan kedykoľvek zmeniť. To znamená, že rozhodovanie krajiny je priamo v rukách celej populácie.

Tečúca demokracia má nízku vstupnú bariéru. Minimálna požiadavka na to, aby ste sa stali delegátmi, je dôvera inej osoby. Takmer každý, ochotný prevziať túto zodpovednosť, sa môže stať delegátom. Žiadne politické strany nie sú potrebné k angažovaniu voličov. Namiesto nehoráznych marketingových kampaní, kde sú voliči úmyselne klamaní, len osobné schopnosti a vedomosti o problematike, sa počítajú k víťazstvu nad inými delegátmi. Tým, že vstupná bariéra sa stane čo najnižšou, celkový proces rozhodovania, ktorý zahŕňa zhromažďovanie nápadov, pripomienok a diskusií, bude oveľa živší a plný rozmanitostí myšlienok a názorov. V dôsledku toho, výsledok rozhodnutia bude s väčšou pravdepodobnosťou uspokojovať veľkú časť obyvateľstva a povedie k celkovo lepšiemu riadeniu krajiny.

Tečúca demokracia je spolupráca namiesto konkurencie. V reprezentatívnych demokraciách, dnes počas politického boja dominuje súťaž, zo zbytočne vysokými výdavkami na kampaň, nečistými pokusmi o diskreditáciu politických konkurentov a úmyselnými klamstvami s cieľom zvíťaziť . Často sa mnohí kandidáti snažili vytvoriť politické kampane na získanie súťaže, namiesto toho, aby sa skutočne sústredili na predpokladaný politický program a viesť krajinu. Keď ubezpečenie sa, že voliči budú hlasovať straníckeho kandidáta, dôležitejšie ako skutočné riadenie krajiny, môžeme si byť istí, že v takej demokracii existuje systémová chyba. Cieľ je vyhrať všetko a byť zvolení alebo stratiť všetko. To je motto dnešnej demokracie. V tečúcej demokracii sa táto súťaž stáva okrajová. Namiesto toho delegáti súťažia iba na základe získania dôvery voličov, čo sa dá dosiahnuť len trvalým úsilím a preukazovaním ich schopností. Voliči nemôžu byť oklamaní (aspoň nie z dlhodobého hľadiska) a zásluhy, ochota a schopnosť osoby zlepšiť krajinu, znamenajú pre výsledok voľby všetko.

Tečúca demokracia vytvára zodpovednosť. Delegovanie je znakom dôvery. Ak dôjde k prerušeniu dôvery, môže volič okamžite nájsť ďalšieho delegáta alebo hlasovať sám za seba. Táto dočasná dôvera, vytvára zmysel pre zodpovednosť a zodpovednosť delegátov, pretože môžu kedykoľvek stratiť delegovanú hlasovaciu právomoc. Týmto sa delegáti správajú s najväčšou pravdepodobnosťou čestne a sú ochotní hlasovať v prospech komunity, namiesto svojich vlastných sebeckých túžob.

Tečúca demokracia znamená priame zastúpenie menšín. Tým, že je malá vstupná bariéra, menšiny majú oveľa ľahšie zastúpenie v samospráve komunity. To znamená, že nemusia byť zavedené žiadne ďalšie zákony, ktoré vyžadujú minimálne počty zástupcov, aby prichádzali z určitej etnickej príslušnosti alebo rasy. Namiesto toho je tečúca demokracia priamym zastúpením štruktúry spoločnosti a umožňuje menšinám a etnickým skupinám akejkoľvek veľkosti, aby mali slovo pri rozhodovaní a riadení krajiny.

Tekutá demokracia vedie k lepším rozhodnutiam. Tým, že sa vyvinie do siete odborníkov, ktorí robia dobre informované rozhodnutia, týkajúce sa svojich odborných domén, tečúca demokracia vedie k celkovo lepším rozhodnutiam. Tečúca demokracia sa nakoniec vyvíja do meritokracie, v ktorej kvalifikovaní, znalí a skúsení voliči, rozhodujú vo svojej oblasti odbornosti.

Tečúca demokracia je škálovateľná. V dnešnej dobe sú ľudia príliš zaneprázdnení, aby sa neustále informovali o otázkach týkajúcich sa riadenia štátu. Počet rozhodnutí, ktoré je potrebné urobiť na rôznych úrovniach, sa stále zvyšujú, zatiaľ čo čas je vzácne dobro, ktoré mnohí jednoducho nechcú minúť na rozhodovanie vlády. Navyše sme špecializovaná spoločnosť a veľmi málo ľudí je dobre informovaných v rôznych oblastiach. Preto prostredníctvom takejto delegácie je rozhodovanie umiestnené do rúk dobre informovaných odborníkov, ktorí sú ochotní lepšie venovať svoj čas a vedomosti k celkovému riadeniu svojej krajiny.

 

Záver

Tečúca demokracia je demokratický model vhodný pre dnešnú spoločnosť. Technológia je pripravená, jediné, čo chýba, je osveta a väčšie úsilie pri práci na konkrétnych implementáciách.
Hlavným dôvodom, prečo sa tečúca demokracia nepoužívala v praxi až do posledného desaťročia, je spôsobená bariérami v implementácii. Tečúce demokracie, rovnako ako priame demokracie, si vyžadujú základnú technickú infraštruktúru, ktorá umožňuje účastníkom neustále odovzdávať alebo delegovať hlasy. Iba prostredníctvom internetu a pokroku v oblasti kryptografie toto už je možné.
Okrem technických bariér je dnes oveľa väčšia bariéra vzdelávacia a len malý počet ľudí počul o tečúcej demokracii. Preto, aby sme skutočne realizovali tečúcu demokraciu vo veľkých komunitách, je potrebné vynaložiť oveľa viac úsilia na vzdelávanie občanov o výhodách a nových demokratických možnostiach, ktoré ponúkajú. Jediným skutočným riešením je vytvoriť zaujímavý prípad použitia, ktorý zobrazuje ľuďom vo vnútri i mimo nej, čo skutočne znamená tečúca demokracia a výhody, ktoré ponúka. Veľké úsilie robia Pirátske strany v celej Európe, ktoré používajú softvér ako LiquidFeedback (http://liquidfeedback.org/) na niektoré rozhodnutia a dokonca aj na voľby.

Okrem toho spoločnosť Google nedávno zverejnila (http://www.tdcommons.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1092&context=dpubs_series) výsledky interného experimentu s tečúcou demokraciou.

 

V tejto oblasti uvidíme rýchly vývoj a myslím si, že tekutá demokracia bude dobre pokračovať v nových iniciatívach, ktoré sa uskutočnia. Najnovším hitom je jej použitie v kryptomeneEthereum.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

ŠPORT

Hamšík vypadol z Ancelottiho zostavy, o odchode neuvažuje

Nerozumiem, odkiaľ tieto správy pochádzajú, odbil tvrdenia agent Petráš.

ROZHOVOR S DAVIDOM ENGELSOM - FÓRUM

Belgický historik: Čaká nás čo Rimanov v prvom storočí pred Kristom

K vláde majú prísť autoritárske režimy.


Už ste čítali?